ÇOCUKLARDA AĞLAMA

Çocukların yaşantılarının ilk günlerinde kendilerini ifade etme ve seslerini duyurabilme şekli ‘’Ağlamadır.’’ Anne baba bu durumdan her ne kadar rahatsızlık duysalar da belli bir süre sonra çocuklar bu ifade şeklini kullanmakta son derece kararlılıkla ilerlemektedirler. Bu ağlama sesleri birbirinden farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. İlk ağlamanın bir düzeni yoktur ve çocuk orada bir ihtiyacından bahsediyor diyebiliriz. İhtiyaçlar yeterince karşılanmadığı sürece de bu seslendirmenin sessizliğe bürünmesi oldukça zordur. Ağlamayı etkileyen tabi ki...

Okumaya devam et

Çocuklarda Yeme Problemi

Çocuklarda Yeme Problemi

Çocuklarda Yeme Problemi; Çocuğunuzun yemek yemiyor olmasından şikâyetçi misiniz? Öncelikle bu durum gerçekten problem haline geldi mi? Yoksa çocuk sadece sevmediği yemeği mi reddediyor? Çocukların yemek yemeyi reddetmesi bir bağımsızlık ilanı davranışı olarak da görülebilir. Çocuğunuzun, böyle durumlarda “İstemiyorum”, “Ispanaktan nefret ediyorum” gibi cümleler kullanarak yememe konusunda ısrar etmesi, bağımsız olduğunu kanıtlamak ve ayrı bir birey olarak var olduğunu gösterebilmek için yaptığı bir davranış olabilir. Önemli olan...

Okumaya devam et

çocuklarda uyaran eksikliği

Çocuklarda Uyaran Eksikliği

Öncelikle uyaran nedir? Uyaran çocuğun çevreden maruz kaldığı her şey olarak tanımlayabiliriz. Ebeveynle geçirilen zaman, ses duyu, hareket, sosyal ortam vb. olarak sıralanabilir. Çocukların uyaranları almaya en duyarlı oldukları yaş aralığı gelişimin en kritik olduğu 0-3 yaşı kapsar. Bu dönemde çocuğa ne kadar çeşitli uyaran sunulursa çocuğun beynindeki nöral etkileşimde o kadar artacaktır. Dolayısıyla uyaran eksikliği özellikle 0-3 yaşı kapsayan dönemde çocuğun yetersiz uyaranla baş başa...

Okumaya devam et

Neonatal dönemde Ebeveyn-Bebek Bağlanması

Neonatal dönemde Ebeveyn-Bebek Bağlanması

NEONATAL DÖNEMDE EBEVEYN-BEBEK BAĞLANMASI Neonatal dönemde bağlanma kavramı, anne-baba ya da birincil dereceden bakım verenlerle bebeğin olumlu ilişkiler kurmasıdır.Bağlanma bebeğe birincil dereceden bakım veren arasında gelişen ve bebekte güven duygusunu yerleştiren güçlü bir bağdır. Anne ile bebek arasındaki bağ doğum öncesi dönemde başlar. Babalar bebeğine karşı bakım ve sevme duygusunu daha çok doğumdan sonra geliştirebilirler. Doğumdan sonraki süreçte babanın bebeğiyle duygusal ilişki kurabilmesi için fiziksel temasta...

Okumaya devam et

Çocuklarda Özgüven Gelişimi

Güven kavramı temel olarak inanç ve duygulara dayanan, beklentileri ve eğilimleri ifade eden bir olgudur. Bireyler yaşama gözlerini açtığı andan itibaren güven duygusu aramaya ve kazanmaya başlar. Erikson’a göre bebek doğduğu adan itibaren bakım verenle güvene dayalı ilişkiler kurmayı amaçlar. Temel ve duygusal açıdan ihtiyaçları karşılanan ve sevgi gören bebekte temel güven duygusu oluşur. Bebek çevresine karşı olan güven duygusunu belirli düzeyde karşıladıktan sonra kendine...

Okumaya devam et

Çocuklarda Bilişsel Gelişim Nedir

Çocuklarda Bilişsel Gelişim Nedir Çocuklarda Bilişsel Gelişim bebeklik çağında başlar. Çocukların, bebeklik döneminden itibaren görme, duyma, dokunma, tatma, koku alma gibi yeteneklerinin gelişmesidir. Öncelikle Biliş terimi içsel zihin sürecini ifade etmektedir. Zihin içindeki birçok şeyi kapsayan geniş bir çukurdur. Biliş kavramını incelerken; Dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma kavramları yer almaktadır. Buna paralel olarak problem çözme, akıl, yaratıcılık gibi kavramlarda yer alır. Çocuklarda Bilişsel Gelişim;...

Okumaya devam et

Çocuklarda Davranış Problemleri ve Çözümleri

Çocuklarda Davranış Problemleri Çocukluk döneminde Davranış problemleri çocuğun içsel çatışmalarını, duygu durumlarını davranışa aktarması sonucu ortaya çıkar. Davranış bozukluğu olarak isimlendirilen davranışlar öfke, sinirlilik, inatçılık, yalan söyleme, çalma davranışı ve argo-küfür etme gibi eylemlerdir. Her çocuk biriciktir ve gelişimi kendine özgüdür, bu nedenle her çocuk birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar dikkat edilmesi gereken noktalardır. Ancak bahsedilen davranışların hepsi davranış bozukluğu olarak değerlendirilemez. Davranış bozukluğu, bireyi, aileyi...

Okumaya devam et

Çocuklarda İdrar Kaçırma (Enürezis)

Çocuklarda İdrar Kaçırma (Enürezis) Ne yaparsanız yapın çocuğunuz gün içinde belli sıklıkta altını mı ıslatıyor? Geceleri sıklaşan idrar kaçırmaları sizi yormaya mı başladı? Peki, bu durumun nedeni nedir? Erken çocukluk döneminde gece ya da gündüz belirli sıklıklarla idrar kaçırma Enürezis noktürna (EN) olarak isimlendirilmektedir. Toplumumuzda altını ıslatma, çiş kaçırma olarak da tanımlanır. Bu durum çocukluk çağının en sık karşılaşılan sorunlarından biridir. Çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak tuvalet alışkanlığı kazanması,...

Okumaya devam et

Çocuklarda Sofra Alışkanlığı

Çocuklarda Sofra Alışkanlığı Sofra alışkanlığı çocukluk döneminde kazanılacak davranışlardandır. Görgü kuralları ve adap becerileri çocukların yaşına ve gelişimsel özelliklerine göre farklı yaş gruplarında öğretilebilir. Çocuğun ilk eğitim yuvası ailesidir dolayısıyla bu beceriler daha çok ebeveynlerden öğrenilir. Sofra adabının ve görgü kurallarının öğretilmesi için çocuğun masa başında belli bir süre oturabilme ve dikkat süresinin masa başında oturabilecek şekilde gelişmiş olması gerekir, çocuk çatal kaşık kullanarak yiyeceği besinin...

Okumaya devam et

Kardeş Kıskançlığı

Kardeş Kıskançlığı Yeni bir bebeğiniz daha mı olacak? Çocuğunuz doğacak olan kardeşini kıskanacak diye endişeleniyor musunuz? Ya da kardeşler arasında sürekli bir kıskançlık hali mi söz konusu? Kardeş kıskançlığında nelere dikkat etmek gerekir? Kardeşin gelecek olması, çocuk için kabullenmesi oldukça zor olan bir durumdur. Çocuğun yeni kardeşi kabullenebilmesinde mizaç özellikleri, yaşı, ailenin çocuğa yaklaşımı gibi birçok faktör etkilidir. Kardeş kıskançlığını tam anlamıyla önlemenin bir yolu yoktur,...

Okumaya devam et