Aile, Anne, Anne Baba, Baba Çocuk, Bebek, Bebek Gelişimi, Çocuk Gelişimi, Genel, İlk Adım

Çocuklarda Bilişsel Gelişim Nedir

Çocuklarda Bilişsel Gelişim Nedir

Çocuklarda Bilişsel Gelişim bebeklik çağında başlar. Çocukların, bebeklik döneminden itibaren görme, duyma, dokunma, tatma, koku alma gibi yeteneklerinin gelişmesidir.

Öncelikle Biliş terimi içsel zihin sürecini ifade etmektedir. Zihin içindeki birçok şeyi kapsayan geniş bir çukurdur. Biliş kavramını incelerken; Dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma kavramları yer almaktadır. Buna paralel olarak problem çözme, akıl, yaratıcılık gibi kavramlarda yer alır.

Çocuklarda Bilişsel Gelişim; düşünce süreçleri, hafıza kapasitesi ve problem çözme becerileri gibi birçok alanı kapsar.  Zihinsel gelişim çocuğun duyu organları ile dünyayı gözlemlemesi ve deneyimlemesidir. Ayrıca Çocuğun deneyimlerini anlamlandırması ve öğrenmesidir.

Bilişsel gelişim özellikleri açısından değerlendirildiğinde Düşünce süreçleri, Hafıza kapasitesi, Problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar.

Bununla birlikte öne çıkan duyular ile beraber, zihinsel gelişim duyu organları ile dünyayı gözlemleme ve deneyimlemenin yanı sıra, bu deneyimi anlamlandırma şeklinde devam eder. Böylece bireysel gelişim özellikleri anne karnında başlayarak yetişkin olana kadar devam eder. Çocuklarda ilk iki yıl verilen uyarıcılar pratik açısından ve dış dünyayla etkileşimi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Psikoloji tarihinin ilk elli yılında bebeklerin ve çocukların, duygularının ve davranışlarının incelenmesine gerek olmadığı düşünülüyordu.

Baldwin’in çalışmalarını İsviçreli bir bilim insanı olan Jean Piaget çalışmalarını dikkatle inceliyor ve araştırmalar yapıyordu.

Pİaget’e göre bilişsel gelişim

Piaget’in “ büyük çocukların küçüklere göre soruları daha farklı algıladığını fark etti. Bu da onu “ problem durumlar” hakkında büyük çocukların küçük çocuklardan daha farklı düşündükleri sonucuna götürdü. Bu sonuç, Piaget’i bilişsel gelişimi hakkında çalışmaya teşvik etti.

Pİaget’e göre bilişsel gelişim, beyin ve sinir sisteminin olgunlaşmasıyla bireyin çevresine adapte olmasına yardımcı olan deneyimlerinin bir birleşimidir. Sonuç olarak çevre ve kalıtım faktörü bizim bilişsel gelişimimizde önemli bir değişkendir.

Bilişsel gelişimin asıl amacı: Akıl yürütme, Muhakeme edebilme, mantıksal düşünme, Problem çözebilme, durumlar arasında örgütleme yapabilmedir.

Böylece Bilişsel Gelişim; organizmanın doğumundan ölümüne kadar geçen zamanda niteliksel olarak sürekli ilerleme çalışmasıdır.

Sonuç olarak yaşamın ilk yılları, çocukların iyi yetişmesi için olağanüstü fırsatların olduğu yıllardır. Bununla birlikte Çocuklarda Bilişsel Gelişimi destekleyen uygun çevre koşulları ile çocuğun gelişimini olumlu yönde desteklemek mümkün olabilir.

 Baby Muma 

Çocuk ve Aile Danışmanı

Elif Oğuz

Listeye geri dön

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir