Biz Kimiz?

Hakkımızda

Baby Muma Oyun Grubu ve Aktivite Merkezi

Baby Muma, geleceğin çocuklarını yetiştirme amacı ile yola çıkmış olan yeni nesil bir çocuk gelişim merkezidir. Çocuklarımızın yaşayacağı modern dünyanın şekillendiği 21. yüzyıl şartlarında uzun bir tecrübeye dayanan Baby Muma, bilginin ve tecrübenin sizler için değere dönüştürüldüğü yerdir.

Psikoloji ve pedagoji bilimlerinin bütün imkanlarını kullanarak aile içerisinde çocuk-ebeveyn ilişkisini daha sağlıklı hale getirmek için çalışan kurumumuz, yeni neslin ihtiyaçlarını ön planda tutan bir yakla- şıma sahiptir. Çocuklarımızın içerisine doğduğu teknolojik ortamın onlara sunduğu bilgi ve tecrübenin öneminin farkında olan Baby Muma, çağın gereksinimleri doğrultusunda çağın imkanlarını en verimli şekilde kullanmaktadır.

Çocuklarda güvenli bağlanma sorunu, ebeveyn-çocuk ilişkilerinde iletişim sorunu, çocuğun gelişim çağında değer görme sorunu gibi oldukça önemli noktalar üzerinde uzmanlaşan Baby Muma, her çocu- ğun bir birey olduğunu kabul eder ve saygınlığın doğuştan gelen bir hak olduğu bilincini taşır. Gelece- ğin yoğun ve karmaşık sosyal hayatına çocuklarımızı hazırlayan Baby Muma, değerler listesinin başına öncelikli olarak onları yerleştirir.

Baby Muma; bilgi, tecrübe ve özgüvenle hizmet veren, uzmanlığın ve profesyonelliğin hayatın her alanı- na taşınmasına özen gösteren yeni nesil bir çocuk gelişim ve danışmanlık merkezidir.

Vizyonumuz 

Vizyonumuz, toplumsal yaşantıya rahatlıkla entegre olabilen, güven ve bağlanma konusunda problem yaşamayan, ailesi ile sağlıklı ve güçlü bir iletişim kurabilen çocuklar yetiştirmektir.

Misyonumuz

Misyonumuz, psikolojinin ve pedagojinin ortaya koyduğu gerçeklikler doğrultusunda çocuklarımızın yaşadığı sosyal ve psikolojik problemlere modern çözümler sunmaktır.

Aytaç İpek Kimdir?

Baby Muma Kurucusu Aytaç İpek, finans sektöründe uzun yıllar çalışmış ve sonrasında başta çocuk psikolojisi olmak üzere insan ilişkileri üzerine odaklanmıştır. Bireyin gelişimini kendisinin gerçekleş- tirmesi gerektiğinin farkında olan İpek, aldığı birçok eğitim ve katıldığı programlar ile modern çağın eğitim anlayışına uygun bir yönelime sahiptir.

Günümüz dünyasının şekillendiği 2000-2015 arası dönemde çeşitli bankalarda üst düzey yönetici ola- rak görev alan İpek, dijitalleşmenin ve küreselleşmenin en yoğun olduğu döneme bizzat yakından tanık olmuştur. Yeni nesil insan ilişkilerinin şekillendiği ve toplumsal yapının yeni bir boyut kazandığı bu süreçte finans sektöründe aktif görev alan İpek, burada edindiği tecrübeleri Baby Muma’nın vizyonunun oluşturulmasında etkin biçimde kullanmıştır.