Kısaca Programlar Hakkında
Programlar

0-3 yaş dönemi zihinsel gelişim ve sağlıklı bir büyüme için çok kritik bir dönemdir. Bu dönemde bebekler çok hızlı büyür ve gelişirler. 3 yaşından sonraki dönemlerde büyüme ve gelişme hızı yavaşlar. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre bebekler  3 yaşına geldiğinde beyin gelişiminin %90’ı tamamlanır.

Baby Muma’da yer alan çeşitli oyun ve aktivite programlarımız ile bebeklerimizin sağ beyin gelişimlerini desteklemek ve güvenli bağlanma temellerini atabilmek hedeflerimizdendir.

Her bir program bebeğin ve çocuğun gelişimsel dönemine uygun olarak; fiziksel, bilişsel, duyusal, sosyal ve dil gelişim süreçlerine önem verilerek tasarlanmıştır

Program içeriklerimiz, çocuk alanında uzun yıllar çalışmış bilim insanları, çocuk doktorları ve psikiyatristleri, psikologlar, çocuk gelişim uzmanları tarafından dünyaca kabul görmüş fikirleri temel alarak geliştirilmiş pedagojilerinden esinlenerek oluşturulmuştur.

Baby Muma Oyunları çocukların doğumdan itibaren ebeveynle bebek arasındaki bağı güçlendirecek gelişim dönemlerine uygun zengin uyarıcılarla aktiviteler sunar. Baby Muma aktivitelerine katılan ebeveynler çocuklarının gelişim döneminde neye ihtiyaç duydukları konusunda fikir sahibi olurlar.